Danefæ: Antikt Rav

Danefæ er national ejendom og er ifølge Jyske Lov fra 1241 en betegnelse herreløst gods “Hvad ingen ejer, det ejer kongen“.
Ravsmykker samt Rav med indkapslede dyr, oftest insekter eller plantedele; – er at betragte som “danefæ” og indbringer en findeløn.

Finderen bør lade sit rav-fæ registrere af det lokale museum, der kun i et begrænset omfang inddrager det pågældende ravfund i den nationale samling.

Hvis fundet indrages betales finderen en pæn danefægodtgørelse der indbefatter genstandens salgsmæssige ravværdi incl. vægt.

Specielt interessant rav

Anvendelsen af rav som smykkemateriale begyndte samtidig med rensdyrjægernes kolonisation af Sydskandinavien i slutningen af istiden.
Fra Hamburg-kulturen foreligger bl.a. en gennemboret ravskive fundet på bobladsen Meindorf ved Hamburg.

Aflange, klumpede hængesmykker, ofte med boret eller indridset ornamentik, optræder bl.a. på Maglemose- og Ærtebøllebopladser 9000-4000 før Kristi fødsel.

Danefæ Lerkar og ravkaeder - Sortekaers Mose
Lerkar og ravkaeder – Sortekaers Mose

Men også senere kulturperioder, som bronzealder, jernalder og vikingetid har i betydeligt omfang benyttet rav til både brugskunst og smykker.

Blandt de mange eksempler på opskyllet forarbejdet rav der i de senere år er fundet på kyststrækningen mellem Skallingen i syd og Nymindegab i nord kan nævnes: ravfigurer, ravperler, ravsmykker, ravknapper og andre brugsting af rav, som f.eks. en terning.

Afleveres til Nationalmuseet

Alle disse forarbejdede genstande af rav er generelt at betegne som danefæ (national ejendom), og skal derfor registreres af det lokale museum, således, at det pågældende fund kan være med til, at illustrere tidligere kulturers brug af rav til forskellige formål.

Fund skal registreres og eventuelt afleveres til Nationalmuseet
Med lidt held kan du blive kreditteret som finder, så ud over den udbetalte godtgørelse, får du altså også æren.

Findeløn for danefæ?

Finderen af har ifølge lov af 1752 krav på at ”nyde efter dets værd fuldkommen betaling”, svarende til dets værdi i handel og vandel.
Nationalmuseet statistik over udbetaling af findeløn også kaldet danefægodtgørelse, de seneste 5 år:

UdbetalingsårMillioner Kr.
20226,20
20216,26
20208,06
20194,95
20187,68
Findeløn for danefæ

Hvornår er noget danefæ?

Genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder eller får det i sin besiddelse, skal aflevere det, idet fundet tilhører staten.
*Kilde Nationalmuseet

Når det kommer til Rav-fæ, er det typisk kun rav med inklusion.

hvornår er noget danefæ
hvornår er noget danefæ

Hvad skal man gøre?

Du skal i første omgang henvende dig på dit lokale museum.
Det er dit lokale museum, der skal tage imod dit fund og kontakte Nationalmuseet.
Bor du i Københavnsområdet er Nationalmusset dit lokale museum.

Hvorfor hedder det danefæ?

Danefæ betyder dødt, dvs. herreløst gods, og hedder ifølge Jyske Lov fra 1241, at: „Hvad ingen ejer, det ejer kongen“.
Princippet er det samme i dag, dog med den forskel, at finder man skatte fra fortiden, så er det statens ejendom, og det er Nationalmuseet, som står for udøvelsen af Danefæbestemmelserne.

Ifølge Folketingets revision af Museumsloven i 1989 skal danske naturhistoriske jordfund af “enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi“, gjort efter 1. januar 1990, tilbydes staten som ejendom.