Vurderingpris af ravstykker


24 gram rav i næstbedste kvalitet, fundet i Roskilde Fjord.

Uforarbejdet rav kan købes i adskillige byer, men den bedste og mest varierede kvalitet findes lokalt langs den jyske vestkyst fra Skagen i nord til Elben i syd. - De privates rav er billigst, idet de er fritaget for afgifter til det offentlige, dog skal man som køber ofte diskutere prisens størrelse (prige om prisen), der skal stå i rimelig forhold til genstandens størrelse og kvalitet.

Salg af uforarbejdet rav fra finder til køber er ikke skattepligtigt jævnfør telefonisk svar fra SKAT af 3. juni 2014.


Ravstykke af 209 gram i mellem kvalitet,
fundet i Limfjorden, 2017.

Forarbejdet rav kan købes overalt i Danmark. - Den bedste kvalitet burde være den dyreste, men det er desværre langtfra altid tilfældet, hvilket i mange tilfælde kan skyldes, at forretningerne er blevet fristet af grossisten til f.eks., at sælge det noget billigere og millioner af år yngre rav fra Østeuropa, der ofte farvemæssigt adskiller sig ved, at bestå af rav i lysegule, mælkehvide eller af en kombination af disse to typer med kulpartikler i (almindeligvis kaldet for "jordrav").

Derimod er det brune eller gyldne gennemsigtige rav betydeligt ældre end jordravet, og således også af en langt bedre og mere værdifuld kvalitet.

Salg af eget uforarbejdet fundet rav kan enten ske til lokale private opkøbere eller direkte til en de mange ravslibere, der har værksted og tit også forretning i badebyerne langs vore kyster. - Køberne betaler generelt altid kontant efter en alment anvendt skala for dansk naturrav i ubrudt og god kvalitet.

Værdi af et dansk ravstykke 2018

i god kvalitet og helt uden revner:

- 2 gram = 1 kr. pr. gram
3 – 4 gram = 2 kr. pr. gram
5 – 7 gram = 4 kr. pr. gram
8 – 10 gram = 5 kr. pr. gram

11 – 16 gram = 6 kr. pr. gram
17 – 22 gram = 7 kr. pr. gram
23 – 28 gram = 8 kr. pr. gram
29 – 34 gram = 9 kr. pr. gram
35 – 40 gram = 10 kr. pr. gram
41 – 46 gram = 12 kr. pr. gram

47 – 57 gram = 15 kr. pr. gram
58 – 68 gram = 18 kr. pr. gram
69 – 79 gram = 20 kr. pr. gram
80 – 90 gram = 22 kr. pr. gram
91 – 101 gram = 25 kr. pr. gram

Salg af rav til private formidles.Insektrav (gennemsigtig uden revner) á 30 kr.
Oldtidsrav (uden beskadigelser) á 50 kr.

Ved køb af brugte og forarbejdede ravsmykker kræves der altid en total rensning af disse, og at armbånd og halskæder genmonteres på ny elastik eller snor. – Købsprisen for brugt rav har siden 2010 ligget på mellem 3 – 5 kr. pr. gram for hele og ubeskadigede ravsmykker.

Salg af dansk rav formidles til private købere

Supplerende oplysninger ved
historiker & naturguide
Gert Ravn – Tlf.:75 27 19 15
gert-ravn@mail.dk / www.ravjagt.dk