Ravjagter

Undertegnede arrangerer jagter langs kysten på rav for mindre grupper og større hold i både dag- og aftentimerne hele året. - Jagten indledes med en kort instruktion, og i tilknytning hertil vises et udsnit af lokalt fundne eksempler på rav i strandsandet.

Derefter informeres "jægerne" om de specielle hensyn og praktiske foranstaltninger, der gør sig gældende, når man vil have succes med, at jage det forjættede rav på den vestjyske strand, herunder også en gennemgang af de mest anvendte og brugbare redskaber til jagten i vandkanten.Herover ses et billede med ravsamler Kjeld Johnsen Høj fra Nymindegab med sin lokalt fremstillede store "kæse" (ketcher) til opsamling af bl.a. ravstykker i vandet langs strandkanten. (Foto: Admiral Strand Feriemagasin 2015).Rav fra Børsmose Strand. Fotograferet 2013 af Vagn Mørch Sørensen, Hou

De helt nødvendige sikkerhedsinstrukser gennemgås også for alle medvirkende inden jagten på stranden og i vandkanten indledes.

Specielt de mørke vinteraftener (november - februar) er for de fleste meget fascinerende. - Deltagerne medbringer selv kraftiglysende lygter til jagten på både rav og jet. - Ofte overraskes man under jagten af hvilende sæler på stranden eller af sultne ræve på jagt efter opskyllede fisk.

Såvel dag- og aftenjagterne er på ca. 3 kilometers længde t/r, og vil på turen blive suppleret med nogle beretninger om det tidligere lokale kystfiskeri, større dramatiske skibsforlis og strandinger.

Honorar for ½ times introduktion på en P-plads i nærheden af stranden forud for deltagernes egen arrangerede "Ravjagt" er på 500 kr. incl. kørselsgodtgørelse t/r (betales efter faktura på indbetalingskort senest en uge efter arrangementets afholdelse).

Honorar for en forud rekognosceret og guidet "Ravjagt" á ca. 2 timers varighed for et hold eller en samlet gruppe deltagere er på 750 kr. incl. kørselsgodtgørelse t/r (betales efter faktura på indbetalingskort senest en uge efter jagtens gennemførelse).

Honorar for en forud rekognosceret og guidet "Ravjagt" á ca. 2 times varighed for et hold eller en samlet gruppe deltagere er på 950 kr. incl. kørselsgodtgørelse t/r (betalingen sker efter faktura på indbetalingskort senest en uge efter jagtens gennemførelse).


Supplerende oplysninger ved
historiker & naturguide
Gert Ravn
Tlf.:75 27 19 15
gert-ravn@mail.dk / www.ravjagt.dk