Rav & jet foredrag

Henvender sig specielt til hold og interessegrupper der ønsker sig indført i de specielle forhold og færdigheder, der er en forudsætning for, at man som selvstændig rav & jet jæger kan få held af sine kommende timers intensive jagt på egen hånd uden unødig konkurrence fra andre påtrængende jægere.

Foredraget inkluderer også en orientering om rettighederne til, at jagte både rav og jet i vandkanten langs Danmarks uafspærrede kyster, samt hvilke transporttyper der må anvendes dertil.

Under foredraget gennemgås rav & jet jægerens afhængighed af tidevandet, forhold over for lokale revler og høfder. - De typiske jagtredskaber illustreres ligesom en samling eksempler på forskellige typer fund af rav & jet fremvises under foredraget.
Forsamlingens relaterede spørgsmål besvares i tilknytning til foredraget, der varer ca. 1 time.

Mit foredragshonorar udgør pr. gruppe / hold: 950 kr. + kørselsgodtgørelse t/r efter Statens laveste kilometertakst (betalingen sker efter faktura pr. indbetalingskort senest 8 dage efter foredraget).Supplerende oplysninger ved
historiker & naturguide
Gert Ravn – Tlf.:75 27 19 15
gert-ravn@mail.dk / www.ravjagt.dk