Antikt rav & danefæ

Rav med indkapslede dyr, oftest insekter eller plantedele; - er at betragte som "danefæ", hvorfor finderen bør lade sit rav-danefæ registrere af det lokale museum, der kun i et begrænset omfang inddrager det pågældende ravfund i den nationale samling for så istedet, at betale finderen en pæn danefægodtgørelse der indbefatter genstandens salgsmæssige ravværdi incl. vægt.


Prikdekoreret stenalder ravhængesmykke
fundet ved Blåvand 1998.


Anvendelsen af rav som smykkemateriale begyndte samtidig med rensdyrjægernes kolonisation af Sydskandinavien i slutningen af istiden. - Fra Hamburg-kulturen foreligger bl.a. en gennemboret ravskive fundet på bobladsen Meindorf ved Hamburg. Aflange, klumpede hængesmykker, ofte med boret eller indridset ornamentik, optræder bl.a. på Maglemose- og Ærtebøllebopladser 9000-4000 før Kristi fødsel.

Men også senere kulturperioder, som bronzealder, jernalder og vikingetid har i betydeligt omfang benyttet rav til både brugskunst og smykker.

Blandt de mange eksempler på opskyllet forarbejdet rav der i de senere år er fundet på kyststrækningen mellem Skallingen i syd og Nymindegab i nord kan nævnes: ravfigurer, ravperler, ravsmykker, ravknapper og andre brugsting af rav, som f.eks. en terning. - Alle disse forarbejdede genstande af rav er generelt at betegne som danefæ (national ejendom), og skal derfor registreres af det lokale museum, således, at det pågældende fund kan være med til, at illustrere tidligere kulturers brug af rav til forskellige formål.

I Varde Kommune varetages registreringen af danefæ af Varde Museums Administration, Lundvej 4. DK-6800 Varde. - Telefon (mandag-fredag kl. 9-15): 75.22.08.77.


Supplerende oplysninger ved
historiker & naturguide
Gert Ravn – Tlf.:75 27 19 15
gert-ravn@mail.dk / www.ravjagt.dk